Google+

Lihtne

Infosüsteemi juurutamine ja kasutamine ei peaks olema keeruline. Entu disaini juures oleme lähtunud põhimõttest, et lihtne on alati parem.


Paindlik

Enamik infosüsteeme on mõeldud katma vaid kitsast ärivaldkonda. Nende muutmine on võimatu või kulukas. Entu saad seadistada just oma vajadustest lähtuvalt.


Turvaline

Kogu andmevahetus Sinu arvuti ja Entu serveri vahel on krüpteeritud. Kõikidest andmetest tehakse varukoopia kolme erinevasse serverisse.


Liidestatav

Kui Entu veel ei kata kõiki vajadusi või kasutad mõnd spetsiaalrakendust, siis saad selle Entuga siduda API kaudu.


Pilvel

Entu on veebipõhine ja kättesaadav igast internetiühendusega arvutist. Sa ei pea muretsema tarkvara paigaldamise ega uuendamise pärast. Entu on pidevas arendamises. Kuulame klientide tagasisidet ja lisame pidevalt uusi võimalusi.


Soodne

Infosüsteemi(de) haldamine või uue rätsepatööna tellimine on kallis. Entuga saad alustada tasuta ning andmemahu kasvades valida soodsa kuumaksuga paketi.

Info

Iga üksikisik, asutus, ettevõte, organisatsioon tekitab mingeid andmeid, mida on vaja korrastada, hoida, kasutajatele tagasi jagada vaatamiseks või toimetamiseks. Enamik infosüsteeme on mõeldud katma vaid kitsast ärivaldkonda. Nende muutmine on kulukas. Muutuvate vajaduste jaoks luuakse aina uusi, eraldiseisvaid andmebaase. Enamasti on raskendatud ka nende omavaheline liidestamine ja andmete liigutamine ühest süsteemist teise käib käsitsi.

Entu kohaneb kergesti Sinu andmete koosseisuga. Hõlpsasti kirjeldad andmeobjektide tüüpe, nende parameetreid ja omavahelisi seosed. Seda kõike saad hiljem täiendada ja muuta. Tänu Entu paindlikkusele saad kogu oma info siia kokku koondada ja jääb ära eri süsteemide liidestamine või käsitsi infovahetus.

Andmeobjektid

Entu hoiab andmeid objektides. Objekti tüüpe (näiteks raamat, persoon, artikkel, kaust, tegevus) saad ise defineerida ja hiljem alati täiendada ning muuta. Objekti tüüpi defineerides saad anda sellele nime ja kirjelduse; määrata, mis moodulis (või menüüpunktis) seda tüüpi objekte kuvatakse; milliste teist tüüpi objektidega on ta seotud jne. Üks objekt saab sisaldada ka teisi objekte (näiteks kaust dokumente, õpik peatükke jne).

Igal objektil on parameetrid (näiteks raamatul on pealkiri, autor, ilmumisaasta). Parameetrid võivad olla teksti, numbri, kuupäeva, viite (teisele objektile) jm tüüpi. Igal parameetril saad seadistada nime ja kirjelduse; kas see on avalikus vaates nähtav; kas selle järgi saab otsida ja/või sorteerida; mis on vaikeväärtus; kas seda parameetrit võib sisestada ühe või mitu (näiteks raamatul on üks pealkiri, aga mitu autorit) jm. Lisaks staatilistele andmeväljadele on olemas ka dünaamilised, teiste andmeväljade või teiste objektide väljade järgi arvutatavad väljad.

Õigused

Kasutajate autentimine käib läbi suuremate identiteedihoidjate (Google, Facebook, MS Live, Mobiil ID) ning kasutajaõigused on objektipõhised - rolli mõistet süsteemis pole. Igal objektil on omanik(ud). Omanik saab määrata, kes sellele objektile ligi pääsevad, kes saab seda muuta, täiendada, kustutada.

Turvalisus

Kogu liiklus Sinu brauseri ja Entu serveri vahel on krüpteeritud. Entus Sinu salalsõna ei salvestata - see ei käi meie juurest isegi läbi. Sinu andmebaasist tehakse kord ööpäevas koopia, mida säilitatakse serverites kolmes erinevas maailmaosas.

Eelseadistatud moodulid

Entu kasutuselevõtu hõlbustamiseks on mitmeid mooduleid eelseadistatud. Neis moodulites olevad objektide tüübid püüavad katta erinevaid infovajadusi ja ilmutada Sulle Entu võimalusi. Eelseadistatud mooduleid ja objekte saad ise muuta ning laiendada, aga ka kustutada. Mõned eelseadistatud moodulid on näiteks personal ja kontaktid; dokumendihaldus; raamatukogu; ruumid ja inventar.

Partnerid

EKA logo
EAS logo

Perioodil 08.07.2013 kuni 21.10.2013 viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt „entu.ee tootearendus”. Projekt sai tuge EAS-i Innovatsiooniosakute toetusmeetmest.

CCFFT logo

Hinnad

* majutusteenuse ühe kuu (käibemaksuga) hinnad.

Tasuta

Eelseadistatud moodulid

Piiramatult kasutajaid

Kuni 1000 objekti

Kuni 100MB andmeid

HTTPS

9€

Eelseadistatud moodulid

Piiramatult kasutajaid

Piiramatult objekte

Kuni 1GB andmeid

HTTPS

Igapäevane varukoopia

39€

Eelseadistatud moodulid

Piiramatult kasutajaid

Piiramatult objekte

Kuni 5GB andmeid

HTTPS

Igapäevane varukoopia

Oma aadress

198€

Eelseadistatud moodulid

Piiramatult kasutajaid

Piiramatult objekte

Kuni 50GB andmeid

HTTPS

Igapäevane varukoopia

Oma aadress

Personaalteenindus

NB! Soovita Entu't sõpradele ja saad iga uue (maksva) kliendi eest 10% andmemahtu juurde.

Liitumine

.entu.ee